Geologie

Een oude Griekse legende zegt dat toen God de wereld schiep, hij alle aarde op de aarde door een zeef haalde. Nadat elk land een goede bodem had, gooide hij de stenen in de zeef over zijn schouder en schiep Griekenland.

Het sterk wisselende reliëf van Griekenland en de grillige kustlijnen met haar talrijke diepe baaien zijn het gevolg van gebergtevorming, die begon in het laatste deel van de krijttijd en haar hoogtepunt bereikte ca 50 à 60 miljoen jaar geleden. Dat deze gebergtevorming nog niet geheel is geëindigd, blijkt uit de aardbevingen die in Griekenland nog geregeld voorkomen.