Bevolking

Thema’s > Griekse Bevolking

In april 2004 werd de bevolking van Griekenland door het ministerie van Economie en Financiën geschat op ruim 11,4 miljoen inwoners. De officiële cijfers dateren uit 2001. Toen kwam het bevolkingsaantal op 10,96 miljoen inwoners uit. De omvang van de bevolking is de laatste jaren vrij stabiel gebleven. De vergrijzing neemt gestaag toe.

Ongeveer de helft van de bevolking woont in en rond de twee grootste steden, Athene en Thessaloniki, een gevolg van de trek naar de stad die in de jaren vijftig op gang is gekomen. De verstedelijking is echter eind jaren tachtig vrijwel tot stilstand gekomen. Toenemende luchtvervuiling en sterk stijgende onroerendgoedprijzen zijn hieraan debet. Bovendien zijn de inkomens van boeren gestegen sinds Griekenland is toegetreden tot de EU waardoor het platteland aantrekkelijker is geworden.

Bejaardentehuizen zijn zeldzaam in Griekenland. Grootouders wonen meestal bij de familie van hun kinderen tot ze sterven. De meeste jonge mensen leven met hun familie totdat ze trouwen.

Voornaamste steden en aantal inwoners

Bron: E.I.U., Greece, Country Profile 2004

Leeftijdsopbouw Griekse bevolking (2001)

  • 0-14    1.666.888
  • 15-64  7.423.889
  • 65+     1.873.243

Bron: National Statistical Service of Greece 2003 (meest recente info beschikbaar in maart 2005)

De Griekse bevolking is vrij homogeen en voor 90 procent uit etnische Grieken samengesteld. De enige in het land erkende minderheid is de islamitische minderheid die vooral in Thracië voorkomt (120.000 personen). Turken vormen de grootste minderheidsgroep. Andere minderheden zijn Albanezen, Macedoniërs, Bulgaren, Armeniërs en zigeuners.

De laatste jaren groeit het aantal in Griekenland verblijvende vluchtelingen en economische migranten sterk. Momenteel wordt het aantal migranten geschat op 800.000 personen. Meer dan de helft hiervan is afkomstig uit Albanië. Ook een toenemend aantal Koerden en economische migranten vanuit het Midden-Oosten, India en Afrika weet Griekenland te vinden. Momenteel keert een aantal vluchtelingen uit de Oost-Europese landen weer terug naar hun land van oorsprong, nu daar het politieke en economische klimaat weer stabiel is.
Het aantal Griekse emigranten wordt geschat op ongeveer 4 miljoen. De belangrijkste concentraties bevinden zich in de VS, Australië, Zuid-Afrika en Duitsland.
Natuurlijke bevolkingsgroei: 0,7 % (1975 –1999); -0,1 % (1999-2015), 0,2% (2004 schatting)

  • Geboorten (per 1000 inwoners): 9,73/1000(2004)
  • Overlijdens (per 1000 inwoners: 10,08/1000 (2004)
  • Levensverwachting: 78,4 jaar: 81,1jaar (v) – 75,8 jaar (m)(2003)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *