Macedonie

Thema’s > Macedonie

Macedonië in het Grieks Makedonía is een landstreek die zich uitstrekt over Noord-Griekenland. De hoofdstad van de Macedonië is Thessaloniki (ook bekend als co-hoofdstad van Griekenland).

De provincie Macedonië is verdeeld in 3 regio’s n.l ; Centraal (Pella, Imathia , Pieria, Kilkis,Thessaloniki, Chalkidiki en Serres) ,Oost (Drama en Kavala)
en West Macedonië (Florina , Grevena , Kastoria en Kozani .

Het gebied dat van oudsher Macedonië genoemd werd -dat het huidige Fyrom, Noord-Griekenland en de regio Blavoevgrad in Zuid-West-Bulgarije omvat- werd bevolkt door stammen die een vorm van Grieks spraken. In de 7de eeuw v. Chr. stichtte Perdiccas I in Macedonië het koningshuis der Argeaden. De eerste werkelijk belangrijke vorst was Alexander I (498-454 v. Chr.), bijgenaamd de Filhelleen. Zij vestigden de staat Macedonië, die in de 4e eeuw voor Christus grote bekendheid kreeg onder Alexander de Grote. Hij onderwierp de Grieken, waarna hij in rap tempo de gehele, toenmalige beschaafde wereld veroverde. Deze reorganiseerde zijn leger en verkreeg het recht de Olympische Spelen bij te wonen, waardoor hij intensief betrokken raakte bij de Griekse cultuur..

De grootste koning uit deze periode was ongetwijfeld Archelaüs (413-399 v. Chr., vermoord). Hij maakte zijn leger tot één der beste uit de oude wereld, legde wegen aan in zijn land, en bracht kunstenaars als Euripides en Zeuxis aan zijn hof.

Hij organiseerde ook toneelwedstrijden ter ere van Zeus en de Muzen en maakte van Pella zijn hoofdstad.

De machtsuitbreiding onder Philippus II leidde de roemrijkste periode van de Macedonische geschiedenis in: de veldtochten van zijn zoon Alexander de Grote. Na diens dood werd het oorspronkelijke Macedonië een twistappel onder de opvolgers tot zich sinds Antigonus Gonatas een meer stabiele dynastie vormde, die in 168 v. Chr. ten val werd gebracht door de Romeinen.

Na de dood van Alexander raakte zijn rijk snel in verval. Macedonië werd -evenals Griekenland- onderdeel van achtereenvolgens het Romeinse Rijk, het Byzantijnse Rijk en het moslimrijk van de Osmaanse Turken.  Het land werd in 4 vazalstaatjes verdeeld en 20 jaar later tot een Romeinse provincie gemaakt. Na de splitsing van het Romeinse Rijk in het West-Romeinse Keizerrijk en het Byzantijnse Keizerrijk in 395, werd Macedonië onderdeel van het Byzantijnse Keizerrijk. In die tijd was Thessaloniki, op Constantinople (Istanbul) na de grootste stad van de Keizerrijk. De talrijke kerken uit die tijd bewijzen de welvaart en de culturele ontwikkeling van deze periode.
Na de val van het Byzantijnse Keizerrijk in 1453 werd Macedonië net als de rest van het Byzantijnse Keizerrijk een deel van de ottomaanse rijk.

Met het uiteenvallen van het Osmaanse Rijk in de tweede helft van de 19e eeuw ontbrandde er een strijd tussen Servië, Bulgarije en Griekenland over de zeggenschap over Macedonië, dat op dat moment werd bevolkt door onder meer Grieken, Bulgaren, Serviërs, Albanezen en Turken.

Na de Tweede Balkanoorlog van 1913 kreeg de regio Macedonië zijn huidige vorm: Griekenland kreeg de kust en Bulgarije de huidige regio Blavoevgrad; het overgrote deel van Macedonië ging naar Servië. Nadat Servië in 1918 was opgegaan in de federale republiek Joegoslavië, werd Macedonië een van de zes deelrepublieken.

Toen de Joegoslavische deelrepubliek Macedonië in navolging van Slovenië en Kroatië op 17 september 1991 de onafhankelijkheid uitriep, bleef Europese erkenning uit. De keuze voor de naam Macedonië betekent territoriale aanspraken van Skopje op het noordelijke deel van Griekenland dat dezelfde naam draagt, zo redeneert Athene. Ook als Skopje in 1992 via een bepaling in de grondwet duidelijk maakt geen claims te zullen laten gelden, blijkt de Griekse regering niet te vermurwen.

Griekenland reageerde woedend omdat het een regio heeft die Centraal Macedonië heet. Bovendien ziet Griekenland geheel historisch Macedonië als zijn erfgoed. In de ogen van Athene claimt het huidige -Slavische- Macedonië ten onrechte elementen van de Griekse geschiedenis. Het jongste voorbeeld daarvan is de naam van het vliegveld van Skopje: Alexander de Grote. Terwijl de veldheer nooit over de Macedonische hoofdstad heeft geheerst. Macedonië zou bovendien de regionale identiteit van de 1,5 miljoen inwoners van de Griekse provincie Macedonië -die zich ook Macedoniërs noemen- in twijfel trekken. Kortom: de naam Macedonië is exclusief Grieks.

Voor organisaties als de VN of voor internationale evenementen werd een oplossing bedacht. Die leek succesvol, want zolang de naam Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM) klonk, hield Griekenland zich in.

Om de vete definitief te beslechten passeerden de laatste jaren verschillende namen de revue: Republiek Bovenmacedonië, Nieuwe Republiek Macedonië, Democratische Republiek Macedonië, Constitutionele Republiek Macedonië, Onafhankelijke Republiek Macedonië. Griekenland ziet echter het liefst dat zijn noordelijke buur de naam Macedonië helemaal opgeeft. Voor Skopje is dat onbespreekbaar.
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *