Emigreren naar Griekenland

Thema’s > Emigreren naar Griekenland

Op deze pagina treft u informatie die wellicht een aantal vragen m.b.t. uw voorgenomen vestiging in Griekenland kan beantwoorden. Deze informatie is algemeen van aard. We adviseren u om altijd contact op te nemen met de Griekse Ambassade in Den Haag en met de lokale autoriteiten van uw toekomstige woonplaats om u zeker te stellen dat deze informatie juist is. Griekenland Vakantieland neemt geen enkele verantwoording voor de correctheid van deze informatie.

Ook adviseren we u aanvullende informatie in te winnen in één van de boeken welke wij aan het einde van deze pagina aanbevelen.

Als u als toerist Griekenland bezoekt, dan mag u maximaal drie maanden in het land verblijven. Bij binnenkomst per vliegtuig, boot of auto dient men in het bezit te zijn van een geldig nationaal paspoort, dan wel een geldige Europese Identiteitskaart. Een visum is voor Nederlanders, als burgers van de Europese Unie, niet vereist.

Verblijfsvergunning
Nederlanders en Belgen dienen als inwoners van de Europese Unie in het bezit te zijn van een verblijfsvergunning indien men zich in Griekenland langer dan drie maanden wil vestigen. Op vertoon van een arbeidsovereenkomst of een aantoonbare bron van inkomsten en een geldig paspoort kan deze vergunning bij de lokale vreemdelingenpolitie worden aangevraagd. Het kan voorkomen dat een medische keuring ondergaan dient te worden.

Werkvergunning
Voor onderdanen van de Europese Unie is een werkvergunning niet noodzakelijk.

Rijbewijzen
Het Nederlandse rijbewijs is in Griekenland geldig.

Verhuisboedel
Voor uw definitieve vertrek uit Nederland kunt u bij de Griekse Ambassade en/of Griekse Consulaten een verzoek indienen tot verkrijging van de voor de invoer van uw verhuisgoed benodigde documenten. Nederlanders en Belgen kunnen, als inwoners van de Europese Unie, bij vestiging in Griekenland huisraad en één auto rechtenvrij in Griekenland invoeren.

Bij invoer van de auto gelden de volgende regels:
Autobezitters kunnen maximaal zes maanden in een eventueel meegebrachte auto onder Nederlands kenteken vrij rondrijden. Deze periode kan met drie maanden worden verlengd nadat een zgn. “circulation fee” bij het plaatselijk douanekantoor is voldaan.

Het is in dit verband belangrijk de datum van binnenkomst van het voertuig te kunnen aantonen. Aangezien EU-paspoorten bij binnenkomst in Griekenland niet worden afgestempeld, is het nuttig een ander bewijs van de datum van binnenkomst te bewaren. Men kan daarbij denken aan een bootpassagebewijs of vrachtbrief indien men een auto heeft verscheept.

Indien de auto permanent wordt ingevoerd dienen de volgende regels in acht te worden genomen:

 • aangetoond dient te worden, dat men gedurende een periode van twee jaar buiten Griekenland woonde;
 • de auto mag niet ouder dan 5 jaar zijn;
 • de auto dient tenminste zes maanden in het bezit van de eigenaar te zijn;
 • de B.T.W. dient in het land van aankoop te zijn betaald;
 • de auto behoort binnen één maand na aankomst en binnen twaalf maanden na afgifte van de bij de Griekse vertegenwoordiging verkregen documenten, bij het in de woonplaats bevindende douanekantoor te worden aangegeven.

De volgende documenten dienen bij de inklaring overlegt te worden:

 • een van de Griekse autoriteiten verkregen verblijfsvergunning geldig voor de duur van vijf jaar;
 • een huurovereenkomst voor een woning;
 • een arbeidsovereenkomst of een bewijs van een regulier inkomen.

Invoer van een nieuwe auto in Griekenland:
Bij aankoop van een nieuwe auto met tijdelijke kentekenplaten, dient de eigenaar bij binnenkomst in Griekenland zich bij het dichtstbijzijnde douanekantoor te melden. Daar verkrijgt hij/zij een document (een zgn. zevendaags kentekenbewijs) dat hem/haar in staat stelt zes maanden zonder betaling van invoerrechten vrij in Griekenland rond te rijden. Na deze periode zijn invoerrechten verschuldigd.

Met betrekking tot de invoer en het gebruik van een auto in Griekenland kan contact worden opgenomen met de directie van de Griekse douane te Athene. Het adres luidt:

DIPEA
Akti Kondyli 32
185 45 Piraeus
Greece
Tel/Fax: +31 210 4627325

Eigen bedrijf
Indien wordt overwogen een eigen bedrijf in Griekenland te beginnen, dan wordt aangeraden informatie in te winnen bij de Kamer van Koophandel (KvK) in de regio waar het bedrijf gevestigd zal worden. De KvK kan inlichtingen verstrekken over de verschillende procedures, voorschriften en mogelijkheden. Het is aan te bevelen een terzake goed bekendstaande advocaat in te schakelen die het gehele proces kan begeleiden.

Onroerend goed
Aankoop van grond of onroerend goed is evenals in andere landen een juridisch gecompliceerde handeling. Hierdoor is het ook hier zeer aanbevelingswaardig om indien wordt besloten tot aanschaf van grond of onroerend goed over te gaan, een terzake goed bekendstaande advocaat in te schakelen die het gehele proces kan begeleiden.

Huurhuizen kunnen door tussenkomst van een makelaar worden gevonden. Ook wordt via advertenties in de diverse kranten een ruime selectie huurhuizen aangeboden. Het verdient aanbeveling om alvorens het huurcontract te ondertekenen dit aan een terzake kundig advocaat voor te leggen.

Gezondheidszorg
Het verdient aanbeveling om voor de komst naar Griekenland in Nederland een deugdelijke ziektekostenverzekering af te sluiten. Het lokale ziekenfonds IKA biedt een beduidend mindere dekking als het ziekenfonds in Nederland. Voorts is de keuze en het kwaliteitsniveau van de gezondheidsinstellingen beduidend minder dan in Nederland. Een aanvullende ziektekostenverzekering kan de keuze tussen de (in kwaliteit) verschillende gezondheidsinstellingen vergroten.

Werkgelegenheid
Griekenland kent een groot aantal werkelozen.  In de zomermaanden stijgt het werkaanbod in de toeristensector op met name de druk bezochte eilanden.

Nederlandse verenigingen
In een aantal steden bestaan Nederlandse verenigingen. Deze verenigingen met een sterk sociaal karakter zijn vaak bereid u de helpende hand te bieden bij de integratie in Griekenland.

Aanbevolen literatuur om uw emigratie naar Griekenland voor te bereiden:
[bol_product_links block_id=”bol_59062c9fc148f_selected-products” products=”1001004004886754,1001004002624449,1001004010981282,1001004010209895,9200000075204101,1001004005550650″ name=”GriVak” sub_id=”Emigreren” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”750″ cols=”3″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

6 gedachten over “Emigreren naar Griekenland

 1. Adriaan Jessica

  Ik Ben Verpleegkundige…..moederland Suriname. ik wil met mijn gezin emigreren naar Griekenland. wat moet ik doen

 2. Ineke Stigter Boekhout

  Geachte
  Ik wil naar Zuid Oost Kreta emigreren, een huis huren.
  Ik heb een WAO uitkering, ben definitief afgekeurd, weduwe en alleenstaande ouder van een nu 16 jarige MBO scholiere.
  Emigreren naar Kreta was onze droom, welke ik over 2 jaar ga beleven.
  Waar moet ik aan voldoen?

  1. Redactie Bericht auteur

   Hoi Ans, Volgens de website van de SVB kan dat in Griekenland. Uw AOW-pensioen wordt uitbetaald. Als u woont in dit land, kunt u uw AOW-pensioen en inkomensondersteuning AOW (blijven) ontvangen, zolang u aan de voorwaarden voldoet. U blijft in dit land recht houden, omdat er een verdrag is gesloten met afspraken over de controle op het recht op uitkeringen. Er zijn nog andere factoren die gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van uw AOW-pensioen en inkomensondersteuning AOW. Wij raden u daarom aan om contact op te nemen met de SVB als u van plan bent om naar dit land of een ander land te verhuizen. Meer informatie op de website van de SVB: https://www.svb.nl/nl/aow/aow-buiten-nederland/u-gaat-buiten-nederland-wonen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *